Wiejki Dom Kultury w Markowcach – wczoraj i dziś

Wiejski Dom Kultury  to bardzo ważne miejsce w każdej miejscowości, jest sercem życia kulturalnego mieszkańców. Właśnie zakończono remont Wiejskiego Domu Kultury w Markowcach.

Remont WDK w miejscowości Markowce

Cel projektu: Zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców

Zakres projektu: Roboty budowlane w tym wymiana stolarki i roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne: kanalizacja zewnętrzna, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, biały montaż; termomodernizacja budynku w tym remont pokrycia dachowego.

Wartość całkowita inwestycji: 504 424, 43 zł

Źródło dofinansowania oraz wysokość dofinansowania: PROW 2007-2013 kwota dotacji: 312 183,00 netto

Po przeprowadzeniu prac remontowych nie do poznania jest Wiejski Dom Kultury w Markowcach. Obiekt cieszy mieszkańców nowym, odmienionym wyglądem. Dzięki pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu środkom w wysokości 312 183 zł na realizację zadania pn.: „Remont WDK w Markowach w gminie Sanok” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wykonane zostały następujące prace: remont dachu (częściowa wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia z blachy, remont kominów, docieplenie kominów, obróbki blacharskie),  wymiana stolarki okiennej (wymiana okien, wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych),  termomodernizacja budynku (docieplenie ścian, wyprawa elewacyjna, odgromówka, płytka odbojowa) oraz instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni.

Dodatkowo udało się również uzyskać dofinansowanie zewnętrzne na dostawę wyposażenia. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 25 000,00 zł w ramach zadania pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Markowcach objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizowanego w ramach osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, w obiekcie będzie można korzystać  m.in.: z nowych krzeseł, stołów, zestawu do ćwiczeń, naczyń, zastawów obiadowych, regałów magazynowych, wyposażenia kuchni, stół bilardowy oraz telewizora.

Dodatkowe środki budżetowe przeznaczone na remont obiektu pozwoliły oprócz tego wykonać zakres robót nie objętych wnioskiem. Wykonano remont sali tanecznej łącznie z remontem podłogi w starej części budynku oraz odnowiono klatkę schodową. Na dzień dzisiejszy obiekt robi naprawdę bardzo pozytywne wrażenie.

Z pewnością z największym zadowoleniem zakończenie prac przyjęli przedstawiciele lokalnego klubu sportowego, ponieważ obiekt wyposażono w pomieszczenia sanitarnio-szatniowe umożliwiających obsługę imprez sportowych. Należy tylko mieć nadzieję, że środki poniesione na lokalne centrum kultury, obok którego zlokalizowany jest plac zabaw oraz boisko sportowe sprawi, że kompleks będzie tryskał pełnią życia i stanie się głównym miejscem życia kulturalnego.