Wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie zyskało nowoczesny wygląd

Wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Strachocinie zyskało nowoczesny wygląd. Przeprowadzone prace dotyczyły głównie sali widowiskowo – tanecznej. Wykonano: modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp, remont sceny, podwieszono sufit, odnowiono parkiet oraz pomalowano ściany. Wykonane prace kosztowały blisko 95 tys. zł. Fundusze pochodziły ze środków własnych Gminy Sanok.

Remont był konieczny ponieważ pomieszczenia były już w bardzo złym stanie. W poprzednich latach w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 zamontowano w sali widowiskowo – tanecznej klimatyzację a także wyremontowano świetlicę. Remonty przeprowadzane w Wiejskich Domach Kultury mają ogromne znaczenie dla rozwoju kultury, twórczości ludowej i tradycji lokalnej społeczności gminy Sanok. Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, wykonywane są remonty WDK-ów na terenie naszej gminy, wszystko po to aby udostępnić mieszkańcom jasne i przestronne sale, odpowiadające nowoczesnym standardom.