Logo Gminy Sanok
Powróć do: Dla Mieszkańca

Wniosek INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

Wójt Gminy Sanok informuje, ze od dnia 26 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Kościuszki 23 (I piętro pok.  102) będą przyjmowane wnioski na

 - Dodatek do innych źródeł ciepła -

 

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 - 14:00
Środa w godz. 8:00 - 17:00
Piątek w godz. 8:00 - 13:00

 

Wnioski o dodatki do innych źródeł ciepła można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po 1 grudnia 2022 r. NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku: 

  • PESEL wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe; 

  • Numer konta bankowego. 

Dodatki do innych źródeł ciepła przyznawane są bez względu na dochód. 

Warunkiem jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o ogrzewaniu mieszkania danym źródłem ciepła. 

Dodatek nie przysługuje: 

  • Osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art..2 ust.1 Ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477); 

  • Gospodarstwom domowym, dla których pozytywnie zweryfikowano wnioski o dodatki węglowe. 

 

Wójt Gminy Sanok 
Anna Hałas 

Pliki do pobrania:

Wniosek INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Format: pdf, 2.71 MB