Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje o wymaganiach jakie muszą spełniać profesjonalni użytkownicy stosujący środki ochrony roślin

Wymagania dla użytkowników profesjonalnych stosujących
środki  ochrony roślin

 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28, 35-101 Rzeszów

tel. 17 85 00 370,  fax 17 85 00 371

wi-rzeszow@piorin.gov.pl

piorin.gov.pl/wiorin/podkarpackie/

Pliki do pobrania