Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku zaprasza! Zrób pierwszy krok do zawodowej służby wojskowej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, ul. Przemyska 1

ZAPRASZA

wszystkich zainteresowanych służbą przygotowawczą!

Jest to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby w przyszłości wstąpić w szeregi armii zawodowej.

Szkolenie takie kończy się egzaminem oraz możliwością podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych, oraz umożliwia ubieganie się przyjęcie do służby zawodowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

TERMIN SZKOLENIA: 07 styczeń 2020 r. – 27 marzec 2020 r.

Podstawowe wymagania:

 • wiek co najmniej 18 lat;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne;
 • zdolność do czynnej służby wojskowej;
 • wykształcenie minimum gimnazjalne.

Na czas szkolenia WOJSKO OFERUJE:

 • miesięczne uposażenie – 1095 zł brutto;
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie;
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie i po jego zakończeniu do miejsca zamieszkania;
 • zniżkę w wysokości 78% na przejazdy pociągiem i środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego;
 • bezpłatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • odprawę na zakończenie szkolenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego za dany rok.

Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej można uzyskać w siedzibie WKU w Sanoku, ul. Przemyska 1 lub pod numerami telefonu: 261-156-645; 261-156-646; 261-156-648; 261-156-649 lub mailowo: wkusanok@ron.mil.pl

ZAPRASZAMY !!!