Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku informuje

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy, które odbędzie się w dniu 19.05.2017 r. o godz. 18.30 w świetlicy Domu Ludowego w Zabłotcach.[fb_button]