Wójt Anna Hałas dziękuje mieszkańcom Gminy Sanok za wyniki konsultacji społecznych