Wójt Gminy Sanok Anna Hałas na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w MSWiA

W dniu 21 lipca 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym wzięła udział Wójt Gminy Sanok Anna Hałas oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wojtas.
Jednym z punktów obrad był projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta. Komisja odstąpiła od zajęcia stanowiska w sprawie zmiany granic Gminy Miasta Sanoka poprzez włączenie 3 sołectw z Gminy Sanok i przekazała sprawę do decyzji Rady Ministrów.