Wójt Gminy Sanok informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną zmiany w  przepisach dotyczących usuwania drzew.

Zmiany zobowiązywać będą właścicieli nieruchomości do dokonania zgłoszenia do organu, drzewa, którego obwód (na wysokości 5cm) przekroczy 50cm.

Osoba fizyczna, która będzie chciała wyciąć na swojej działce drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu.

Wójt przeprowadza oględziny drzewa i wydaje zgodę lub wstrzymuje wycięcie i obowiązkowo przeprowadza kontrolę w tym zakresie.

Pliki do pobrania