Wójt gminy Sanok z absolutorium

Anna Hałas, wójt gminy Sanok otrzymała 27 czerwca w czasie X Sesji Rady Gminy Sanok wotum zaufania oraz absolutorium.

Obecni na sesji radni byli w tej kwestii jednomyślni.