Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich na łączną kwotę 40 mln złotych

Od 3 do 5 tys. zł pomocy finansowej mogą otrzymać w tym roku na swoją działalność Koła Gospodyń Wiejskich (KGW). Kwota zależy od liczby członków organizacji. Podpisanie nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, umożliwia udzielenie kołom łącznej pomocy na kwotę 40 mln złotych.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej p. Anna Gembicka zaznacza, że umożliwi to udzielenie pomocy finansowej dla około 11 600 tysięcy kół gospodyń wiejskich. Pomoc będą mogły otrzymać zarówno istniejące, jak i nowo zarejestrowane koła. To bardzo znaczące wsparcie, szczególnie w obecnej sytuacji pandemii.

Jak wynika z ustawy o kołach gospodyń wiejskich otrzymane środki można przeznaczyć na realizację poniższych zadań:

1)     prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

2)     prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

3)     wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;

4)     inicjowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

5)     upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia
gospodarstw domowych;

6)     reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

7)     rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Pomoc finansowa dla KGW przyznana będzie w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Źródłem finansowania pomocy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej. Podobnie jak w 2019 r. pomoc ta będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych.

 

 

 

 

źródło informacji: www.gov.pl
foto: www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl