Wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla 6-ciu jednostek OSP w Gminie Sanok

Dziś rano w Urzędzie Gminy Sanok Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójt Gminy Sanok Anną Hałas oraz zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem przekazali mundury bojowe dla strażaków ratowników z 6-ciu jednostek OSP z terenu Gminy Sanok tj. Mrzygłód, Dobra, Kostarowce, Falejówka, Raczkowa i Pakoszówka.
Każdego roku Gmina Sanok zabezpiecza w swoim budżecie środki finansowe na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy działa ich 17-cie. Strażacy ochotnicy niosą pomoc mieszkańcom w różnych sytuacjach zagrożenia utraty mienia, zdrowia lub życia, w czasie pożarów, powodzi, wypadków drogowych i innych zdarzeń. Mundury często ulegają zniszczeniu, narażając tym samym  strażaków ratowników na utratę zdrowia lub życia, dlatego uzyskane wsparcie jest tak ważne.

Zakup mundurów bojowych dla jednostek sfinansowano ze środków finansowych, pozyskanych przez Gminę Sanok w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania wynosi 52 000 zł. Łączna kwota zakupu mundurów to 52 800 zł.

 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.