Wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Niebieszczany

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w wysokości 49 500 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymane środki będą przeznaczone na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach w dron z kamerą termowizyjną. Prócz wykorzystania drona przy pożarach będzie bardzo pomocny w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym.

W strukturach Jednostki OSP KSRG Niebieszczany, jako jedynej na Podkarpaciu, funkcjonuje 12-osobowa Sekcja Ratowniczo- Poszukiwawcza, która posiada odpowiednie przeszkolenie, ukończone kursy z zakresu topografii oraz obsługi urządzeń GPS organizowane przez Wydział Szkoleń Specjalistycznych Grup Poszukiwawczych PSP w Nowym Sączu, szkolenia z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także ze Stowarzyszeniem Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT z Rzeszowa. Dzięki wykorzystaniu termowizji strażacy będą w stanie w bardzo dokładny sposób określić źródło pożaru, będą też mogli śledzić sytuację pożarową z powietrza.

Rezultatem wsparcia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof będzie poprawa skuteczności działania jednostki, w tym lepsza gotowość do niesienia pomocy poszkodowanym oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu w sytuacjach tego wymagających.

Strażacy ochotnicy to szczególna grupa ludzi, którzy ryzykując swoje zdrowie i życie wykazują gotowość do niesienia pomocy. Do tego potrzebne są nie tylko chęci i odpowiednie kwalifikacje, ale przede wszystkim wysoko specjalistyczny sprzęt i wyposażenie. Możliwość pozyskiwania środków finansowych i doposażanie jednostek OSP na terenie gminy Sanok, to jedno z naszych priorytetowych zadań – zaznacza Anna Hałas wójt Gminy Sanok.

 

 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.