Wsparcie finansowe z Funduszu Sprawiedliwości dla OSP w Hłomczy

Gmina Sanok pozyskała dofinansowanie w wysokości  9 900 zł w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Otrzymane środki przeznaczono na zakup motopompy szlamowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hłomczy.

Straż pożarna jest jedną z pierwszych służb wzywanych na miejsce zdarzenia. Aby skutecznie ratować życie i mienie ludzkie powinna posiadać wysoce specjalistyczny sprzęt. Motopompa szlamowa to niezwykle wydajne urządzenie, które pozwala na wypompowanie wody czy zanieczyszczeń powstałych na skutek lokalnych podtopień i powodzi.

Zakup tego urządzenia dla OSP w Hłomczy niewątpliwie zwiększy ogólną wartość bojową jednostki,  usprawni działania gaśnicze i ratownicze, a przede wszystkim zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Hłomczy oraz sąsiadujących miejscowości.

 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.