Wsparcie Gminy Sanok dla Oddziału Dziecięcego

Nowy aparat do badań EKG trafił dziś na Oddział Dziecięcy sanockiego szpitala. Gmina Sanok na zakup nowego sprzętu przekazała szpitalowi 4,5 tys. zł.

Badanie EKG u dzieci umożliwia wykrycie różnych odchyleń związanych z pracą serca, choroby serca, wrodzonej wady serca, pozwala zlokalizować obszary niedokrwienia, wykryć arytmie, przeciążenie komór serca, zapalenie i niedotlenienie serca, przerost komór oraz wiele innych.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu finansowemu od Gminy Sanok to nowoczesne urządzenie, dzięki któremu możliwa będzie szybsza diagnostyka pacjenta oraz podjęcie właściwego leczenia, a co za tym idzie- dzieci szybciej będą wracać do zdrowia.[fb_button]