“Wspólnie o funduszach europejskich” w Gminie Sanok

W wyniku pozytywnej rekomendacji Komisji Oceniającej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wesprze Gminę Sanok w realizacji działań o charakterze informacyjno – promocyjnym w zakresie funduszy europejskich (RPO/KP). Projekt przewiduje wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe w ramach, którego Ministerstwo przekaże Wykonawcy materiały o tematyce dotyczącej funduszy europejskich. Projekt pn. „AKCJA INFORMACJA – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” uzyskał dofinansowanie w ramach naboru ofert na działania informacyjno – promocyjne pn. “Wspólnie o funduszach europejskich”.

Gmina Sanok od lat aktywnie pozyskuje Fundusze Europejskie na różnego rodzaju inicjatywy – zarówno inwestycyjne jak i społeczne. Syntetyczny przekaz we wspomnianym zakresie umożliwi wzrost wiedzy i świadomości odbiorców oraz pobudzenie zainteresowania i motywacji np. organizacji pozarządowych do sięgania po FE.

Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu umożliwią przede wszystkim zaprezentowanie zrealizowanych z sukcesem na terenie gminy przedsięwzięć, których źródłem dofinansowania są FE oraz inicjatyw aktualnie realizowanych a dofinansowanych ze źródeł ROP/KP.