Wszczęcie nowej procedury w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok

W dniu 26 sierpnia br. do Urzędu Gminy Sanok wpłynęło pismo informujące, iż MSWiA na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart wszczyna ponownie nową procedurę zmiany granic miasta Sanoka. Oznacza to, że sprawa pozostania miejscowości BYKOWCE, TREPCZA i ZABŁOTCE w obecnych granicach administracyjnych Gminy wiejskiej Sanok jest na nowo w toku.

PISMO dotyczące ponownego wszczęcia postępowania o zmianę granic administracyjnych