Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 302 położonej w miejscowości Mrzygłód