Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 810 położonej w miejscowości Dobra