Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 365/1, położonej w obrębie Mrzygłód