Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki nr 392 i część działki nr 294, położonej w obrębie Mrzygłód