Wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem, mieszczącego się w budynku o nr 530 w Niebieszczanach