Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Pisarowce w budynku o nr ewid. 292