Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Prusiek w budynku o nr ewid. 44