Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem położonego w miejscowości Strachocina w budynku o nr ewid. 345 A