Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 102/3 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej