Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 171/1 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego