Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 1771/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego