Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 198 położonej w miejscowości Dębna stanowiącej własność Gminy Sanok, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego