Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 259-3 położonej w miejscowości Bykowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego