Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 293/2 położonej w miejscowości Stróże Małe przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego