Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Srogów Dolny przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego