Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 3850/1 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego