Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 467/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 467/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym