Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 502 położonej w miejscowości Falejówka przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego