Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/5 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego