Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 551/4 położonej w miejscowości Niebieszczany przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego