Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 73/2 położonej w miejscowości Tyrawa Solna przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego