Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 98/6 położonej w miejscowości Płowce przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej