Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działkami nr 441-2, 442-4 położonej w miejscowości Zabłotce przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego