Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Tyrawa Solna oznaczonej działką nr 47 przeznaczonej do zamiany w trybie bezprzetargowym