Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/15 położonej w miejscowości Czerteż