Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/16 położonej w miejscowości Czerteż