Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/2 położonej w miejscowości Czerteż