Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/4 położonej w miejscowości Czerteż