Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży oznaczonej działką nr 183/6 położonej w miejscowości Czerteż