Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w miejscowości Mrzygłód oznaczonej działką nr 247 I 5