Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 147/3 położonej w miejscowości Lalin, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym