Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok oznaczonej działką nr 2418/3 położonej w miejscowości Niebieszczany, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym