Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Sanok, oznaczonej działką nr 717/4 położonej w miejscowości Pisarowce, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w trybie bezprzetargowym